aab10.jpg?1607754481

Dumdristig
oförvägen,
huvudlös,
förhastad,
överilad,
obetänksam,
oförsiktig,
besinningslös,
halsbrytande,
överdådig,
temerär,
övermodig,
vårdslös