Förstår du aforismer, 
blir du klok av aforismer,, 
den tröga blir inte klokare, 
den vise blir klokare, 
man måste förstå aforismen, 

i-n%C3%B6den.jpg?1585524065