Var vänlig i dina ord, 
ord kostar inget, 
låt orden smeka, 
använd välgörande ord, 
uppträd balanserad, 
visa att du bryr sig,  
var en Världs-människa,