Våga reagera
våga vara andlig, 
våga vara mänsklig, 
älska dina medmöänniskor

vinter2.jpg?1582871891