Att vara frikostig med handen är en sak, men att vara frikostig av hjärtat är något annat.
– Jiddu Krishnamurti

y.woman.47.jpg?1589072635