Var inte rädd för morgon dagen
När vi väl har bott i den här världen måste vi försöka leva i den här världen för att komma överens. Du behöver inte oroa dig  för morgondagens och framtidens bekymmer. Framtiden ger något när det kommer, men det är hälsosammare att tänka på våra liv idag, för när vi lever gör vi goda eller dåliga gärningar, när vi lever säger vi gott eller ont. Så vi måste ta hand om vad vi gör och säger just nu, för det är vi, du, jag och du och så vidare. Morgondagen berättar ingenting annat än våra egna fantasier och drömmar. Livet idag berättar för oss hur en person är. En människas förflutna säger också mycket om en person

ah4.jpg?1598224021