Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai lama


Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt,