Om du inte kan hitta frid inom dig själv, kommer du inte hitta det någon annanstans heller.
Marvin Gaye

y.woman.12.jpg?1589072628

Frid och harmony måste man leta inom sig själv...om du inte har frid och harmony inom dig, då hittar du det ingen annanstas heller.