Den vise talar av erfarenhet, 
dåren talar om det han hört, 
det är skillnaden mellan den vise och en dåre

natur1.jpg?1584317740