jaga11.jpg?1604435614

Politiker och andra, bör respektera varandra, oavset olika åsikter.