Mänskligheten, 
Jordens befolkning, 
samma släkte, 
människor vi är, 
vi skall älska varandra.

natur2.jpg?1584317743

Man skall komma överens med alla världens folk...alla är vi människor...spelar ingen roll varifrån vi är...vi är likadana...bara det yttre skiljer oss, samt språket och kultur...men annars är vi likadana...därför bör vi människosläkten älska varandra...hjälpa varandra...vi Jorden befolkning är...alla människor har en och samma ursprung...vi är människor.