Förstår du aforismer, 
blir du klok av aforismer,, 
den tröga blir inte klokare, 
den vise blir klokare, 
man bör förstå aforismen, 

abstrakt.7.jpg?1420674079

Fast ibland kan aforismer var mycker svåra att förstå...det är bara så att man förstår inte allt...så är det bara :)