"Statsvetare: Lag från 2004 grund till svenska strategin"...medborgarna, folket, gavs möjlighet att själva, frivilligt agera efter dom givna råden som gavs...allt s alltså på frivillig basis...inget tvång...utan var och en skall agera fritt efter dom givna råden.
Bra tanke...dom flesta har följt råden...bara en liten mindre del av folket tycks strunta i.
Och det att det är mest gamlingar som har dött i äldrevården, har inget med detta att göra...menar att dom som ansvarar för sina äldrevård, dom har väl det högsta ansvaret i gamlingars död i corona...snålhet skapar alltid problem.

- fPlus -

"Sveriges strategi mot corona är långsam smittspridning och att skydda de svagaste"...för vi måste leva länge med den här situationen med corona.
- SR -

Det att Sverige misslyckades att skydda dom svaga, äldre, är en helt annan sak...samhällets nedvärdernande syn av dom äldre, snålhet, osv.

A1natur4.jpg?1588571111