All ljus är gott, 
ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.

Ljuset är gott i vilken lampa det än lyser. — Abdu’l-Bahá