Att bli en bättre människa, kan vara svårt för många. Med ordet bättre menar jag att man stillat sitt sinne, blivit mer harmoniskt, mindre kritiserande, alltså att man kritiserar mindre, iaf andra människors egenskaper mm. Vissa saker i samhället bör kritiseras, men kritiken bör inte rikta sig till enskilda individer eller vissa människo-grupper, i tron att man själv eller ens egen grupp skulle vara den bästa. När man kommit så lång med sig själv, har man kommit väldigt långt i sin utveckling. Alltså om man vill utveckala sig själv. Men om inte – då sitter man där, är otillfredställd med sig själv, med alla andra också, då är livet fortfarande fullt av kritik, kritiserande, pajkastning, rasism, främlingsfientlighet, mm…