Förändra dig
söka sanningen,
kom ihåg att vara empatisk,
fråga om du inte förstår
börja inte en mening med ordet du
var positivt.

shl5.jpg?1596805514