10 "Metod är ett intellektuellt instrument med vilket det är möjligt att med utgångspunkten i det kända producera kunskap om det okända."
- Jacopo Zabarella, italiensk filosof under 1500-talet

ai3.jpg?1596536354