Få människor vill ha regler, ifall man har möjligheter att använda sunt förnuft. Men hela mänskligheten har inte sunt förnuft, därför finns det en massa regler och lagar överallt i världen. Regler och lagar försöker hålla oss på den smala sidan, vara laglydiga och moraliska. Visst, ”idioter” behöver regler och lagar, för annars skulle ”idioten” leva rövare oftare än det görs nu. Utan regler skulle antalet idioter bli mer och mer. Det skulle bli kaos utan regler, för alla är inte kloka och visa. Frestelsen skulle bli för stor för mången, om världen inga regler och lagar hade. Vissa regler verkar vara helt onödiga och visst finns det alldeles för mycket av regler. Men det måste ju vara någonting som håller ordning på oss människor.

 🆗 ❓