Var givmild, 
ge till behövande, 
glöm inte dig själv, 
ge till dig själv också, 
ge och ta, så bäst är, var mänsklig.