Vad du inte vill att andra skall göra mot dig skall du inte heller göra mot andra.
Konfucius

y.woman.45.jpg?1589072631

Med andra ord...
behandla andra så som du väntar
att andra skall behandla dig.