Absolut sanning, 
finns ingen absolut saning, 
allting är föränderligt, 
allting utveckals vidare

y.kvinna-5.jpg?1589072611