Se inåt, och det som omger dig kommer att framstå klart. Se på din omgivning, och du kommer att få kännedom om dig själv.
-- Abdal Hakim Murad

gr%C3%B6nt.jpg?1588768658

sufismens ord...sufisten talar...sufisten talar ibland i som gåtor...ger inter alltid en färdig svar...meningen är väl att människan skall genom självgranskan lära känna sig själv och därmed få förmågan att växa andligt.