Tron föds ur den klara målsättningen byggd på en positiv inställning. 
-- visdomsord

medsjal-a.jpg?1585702088

Hur föds en tro, 
genom klara förutsättningar, 
genom positiv inställning.