Världen en teater, 
skådespeleri, 
alla spelar, 
spelar sin egen race, 
spelar teater, 
kaos råder.

1cchimmel.jpg?1579112675