Promlem kommer och går, 
när problem är över vet vi vad det var, 
vi kan inte undvika problem helt och hållet, 
problem är för att lösas och 
sedan leva vidare.

jaga2.jpg?1604893009