ba2.jpg?1612092085

Det förflytna kan man inte ändra,
hänt är hänt, 
du skall gå framåt i livet, 
ta lärdom av det förgågna, 
se framåt, 
lev i nuet,