Att älska alla...
alla tycks inte gilla detta, 

dom förstår inte att man pratar om 
själslig nivå...
man alltå älskar bara, 

man älskar människan,
det är viktigt, 

men man behöver inte älska alt som
människan gör...
Man skall alltså skilja på människan och händelsen, 
älska människan,
men ha åsikt on händelsen, 

eller det som sägs, 
deta är två helt olika saker.

sl2.jpg?1593096737