Vad är sant, 
vad är icke sant, 
var och en får tro, 
men tro är inte att veta, 
men ens tro gör en stark

0-th%20%28a2.jpg?1585360991