Alla ser inte världen likadant...
hur man ser och upplever världen, beror på vilka åsikter man har. Vi kan ta ett exempel: Invandrarfientliga ser invandrare skyldiga för många saker, fast dom flesta invandrare är bra människor. Sedan är det människor som ser alla människor i världen likvärdiga, oavsett "ras" kultur eller religion. Därmed har dessa två grupper helt olika bilder hur världen är. Man kan ta upp flera exempel, men tycker att detta räcker. Världen ses alltså efter betraktarens åsikter och tankar och slutresultat är en värld med kaotiska åsikter. För vissa är världen ganska bra, För andra är världen en dålig plats på grund av vissa människor som dom ser ner på och avskyr. Men ok. själva planeten är nog ganska så lika för alla, kanske, eller kanske inte.

ba15.jpg?1612502386