Det är en färdighet om du kan älska... Älskar du alla människor på samma sätt som du älskar dig själv och dina släktingar? ... Mänsklig vänlighet, kärlek till andra ... det är motsatsen till rasism / främlingsfientlighet ... Kärleksbudskapet är att du älskar alla ... Inte hatar ... Varför hatar du? ... Eftersom hatare inte kan älska sig själva och de kan känna att de aldrig har haft kärlek ... 
Jag får ofta motstånd av att säga något så här ... de säger till mig att de naturligtvis älskar sig själva men att de inte behöver älska t.ex. invandrare ... Men med sin ilska skadar de sig själva, deras psyke ... Då älskar de inte sig själva när de låter ilska bo i sig ... Ilska är bitter i sinnet ............. I stället för ilska och likgiltighet,  kärlek skulle hjälpa till med många av problemen i världen ...

ba3.jpg?1612092088