Om man hyser kärlek och medkänsla gentemot alla levande varelser, och särskilt gentemot sina fiender, så är det sann kärlek och medkänsla.
– Dalai lama

Hur många kan älska alla? 
Dalai Lama är en speciel människa, 
att älska alla är svårt, 
men alla bör försöka att älska alla människor.

ab1.jpg?1586493241