Giftasålder i Sverige år 1300 och efter

Alltså islamofober säger alltid att Profetenn var pedofil...men varför säger dom inget om "pedofili i Sverige under år 1300 och efter? ..var svenskar tillåtna att ta barnbrudar förr i tiden med nytids islamofobers tankemönster, men inte muslimer någon gång år 620 och efteråt?
Det tycks ju vara som en regel att på den tiden gifte sig prinsessor, prinsar, kungar, drottningar, när dom var fortfarande barn och förlovade sig som småbarn eller bebisar...vanligt alltså i Sverige bland kungligheter...undrar hur vanligt detta var med vanliga svenskar på den tiden :) ..varför tar islamofober inte upp detta?

Erik Magnusson, son till Magnus Ladulås och bror till Birger Magnusson. Båda dessa herrar var alltså kungar i Sverige.
Prinsessan Ingeborg var från ett års ålder (1302), förlovad med hertig Erik. När han krävde bröllop år 1308 vägrade dock kung Håkan att ge bort sin sjuåriga dotter eftersom han kommit att stödja brodern Birger i den svenska maktkampen (”Håtunaleken”); Erik förlovade sig då med Sofia av Mecklenburg-Werle (död 1339 och systerdotter till Erik Menved). Erik gjorde senare en pilgrimsfärd till Wien och upplöste därefter sin förlovning, varefter han återigen förlovade sig med Ingeborg. De gifte sig 1312 i Oslo.
Prinsessan Ingeborg blev alltså förlovad  med hertig Erik vid ett års ålder.
Samma prinsessa gifte sig med Erik vid 11 års ålder.
Erik var även förlovad med Sofia av Mecklenburg-Werle (född 1298) när Sofia var 12 år gammal.
Var denna kungasläkting pedofil eller hade det med tidsandan och medellivslängd att göra? Medellivslängden ska ha varit runt 35 år, men det säger inte så mycket då dödligheten av olika sjukdomar med all säkerhet påverkade medellivslängden. Vi vet dock att människor levde inte alls lika länge som de gör idag och det påverkade säkert åldern när familjebildandet och barnafödandet var tvunget att börja.

polimasaren -

* Sveriges första kvinnliga drottning var drottning Margareta Valdemarsdotter (1353-1412) som förlovades med Håkan Magnusson vid 5 års ålder och gifte sig med honom när hon var 10 år. Och prinsessan Ingeborg var 10 då hon gifte sig med den danska barnkungen Erik Menved 1296.
* Den franska drottningen Marie Antoinette förlovades vid 13 års ålder 1769 och gifte sig vid 14 års ålder. Samma åldrar gäller för Elisabeth av Österrike som gifte sig vid 14 och förlovade sig med den dansk-svenske kungen Kristian II vid 14 års ålder.
* Kung Gustav III blev kung 1771 men förlovades redan som litet barn med Sofia Magdalena av Danmark. Båda var fem år vid förlovningen. Det var tänkt att de skulle gift sig vid 16 års ålder men av diplomatiska skäl dröjde det till 1769.
* I ett försök att få slut på det hundraåriga kriget mellan Frankrike och England fick den 33-åriga kungen Richard II gifta sig med den femåriga franska prinsessan Isabella 1396.

Gud fader hade sex med jungfru Maria då hon var 12, 13 eller 14 (åldern varierar). Maria hade då varit gift med den mycket äldre snickaren Josef ganska länge.

Gratianus, vars arbeten på 1100-talet påverkade lagen i alla kristna länder, angav puberteten som ”lämplig” giftasålder, dvs 12-14 år. Men han menade också att det var lämpligt att få brudens medgivande till bröllopet i de fall de var äldre än sju år.

Isabella av Valois var sju år när hon gifte sig 1386 med den engelska kungen Richard 2, som var 30 år vid giftemålet. Syftet med äktenskapet var att avsluta kriget mellan England och Frankrike.

År 1200 gifte sig den engelska kungen John med Isabella av Angouleme. Hon var 12 (eller 14) vid giftemålet.

motargument -


-------------------------------------------------------------------------


Israels 12 stammar

Palestina tilhör Israels alla 12 stammar...utöver judarna...är dom 11 andra stammarna blandade med alla Jordens folk...då kan man säga att alla människor på Jorden tillhör Israels 12 stammar och därmed har inte judar ensamrätt till Palestinien...även araber kan räknas som israels 12 stammar :) ...När man delade upp landet fick varje stam ett område. Undantaget var Levi stam, dvs leviterna, som inte fick något område utan bodde överallt i landet. I stället delades Josefs andel upp på hans söner Efraim och Manasse, och det betydde att de 12 stammar som fick olika delar av Kanaans land var:
1. Ruben 
2. Simeon 
3. Juda 
4. Isaskar 
5. Sebulon 
6. Gad 
7. Aser 
8. Dan 
9. Naftali 
10. Efraim 
11. Manasse 
12. Benjamin

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/12stam.htm


----------------------------------------------------------------------------


Sveriges nationella minoriteter

Vilka är de nationella minoriteterna

I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Fyra kriterier avgjorde valet av de fem minoriteterna:
Det ska vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen.

Gruppen ska ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som den inte delar med andra.

Gruppen ska också ha en uttalad vilja att behålla sin identitet.

Sist men inte minst ska gruppen ha historiska eller långvariga band med Sverige.

År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Varje land utser själv sina nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/vilka-ar-de-nationella-minoriteterna.htm


--------------------------------------------------------------------------


Att tänka på när du hanterar information:

* Vem ligger bakom informationen?

* Kan du hitta den ursprungliga källan?

* Finns det fler källor? Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet. Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.

* Kommer informationen från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?

* Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.

* Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?

* Hur gammal är informationen och är den fortfarande relevant?

* Hur fick du tag på informationen?

* Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt.

säkerhetspolitik -


--------------------------------------------------------------


Religions in Lebanon

Religions
Figures in 1000.

Islam 2000 54,0%
Shi'i 1200 32,0%
Sunni 750 20,0%
Alawites 50 1,4%
Christianity 1.450 39,0%
Maronite Catholics 850 23,0%
Melkite Catholics 400 11,0%
Syrian Catholics 25 0,7%
Armenian Catholics 20 0,5%
Roman Catholics 20 0,5%
Chaldean Catholics 12 0,3%
Armenian Catholics 120 3,2%
Syrian Orthodox 2 <0,1%
Greek Orthodox 1 <0,1%
Druze 210 5,7%
Baha'i 4 <0,1%

According to its constitution, Lebanon is a secular country, but matters like marriage, divorce and inheritance are administered by a person's religious authorities. Law states that the President must be Maronite Catholic Christian, the Prime Minister must be Sunni Muslim, and the speaker of the parliament must be Shi'i Muslim. The president position has lost some of its powers, but remain commander of the armed forces.

http://i-cias.com/e.o/lebanon.religions.htm


------------------------------------------------------------------


Assyrier och syrianer

Ruotsin kielinen artikkeli eroavaisuuksista, ero ei todellisuudessa ole mikään suuri. Kysymys on oletetusta syntyperästä.

Assyrierna: Anser sig härstamma från det forna Assyriska riket som upphörde att existera 612 före Kristus. Benämningen är således etnisk och inte kyrklig. Assyrierna anser att folket är fördelade bland olika kyrkor, som den ­kaldeiska, den östassyriska kyrkan, den Syrisk-ortodoxa kyrkan, den Syrisk-katolska kyrkan. Men assyrierna anser att alla, oberoende av dessa kyrkotillhörigheter, är samma folk.

Syrianerna: Anser sig härstamma från arameerna, ett semitiskt folkslag. De anser däremot inte att det finns några belägg för kopplingar tillbaka till det Assyriska riket. Den övervägande delen av gruppen tillhör den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Syrianerna anser att det finns assyrier, men det är de så kallade öst­assyrierna eller Nestorianerna från i huvudsak nuvarande Irak. Men dessa ska, enligt syrianerna, inte förväxlas med huvudparten av de ortodoxt kristna som kommer från sydöstra ­Turkiet, Syrien och Libanon och som i dag kallar sig assyrier – de är i själva verket är syrianer, anser man.

Assyrier/syrianer är dock Sveriges namn på gruppen.

http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1996547-skyller-sabotage-pa-syrianska-sidan


---------------------------------------------------------------


Påståenden om bidragen till flyktingar

Påståendet lyder som följer:

-"Sedan etableringsreformen trädde i kraft får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med tre barn följande bidrag varje månad.

6 510 kr i etableringsersättning

4 500 kr i etableringstillägg
4 500 kr i bostadsbidrag
3 754 kr i barnbidrag
2 546 kr i underhållsstöd

= 21 810 kr i månaden skattefritt.

Utöver detta har invandraren rätt till:

259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning
12 000 kr i skattefri SFI-bonus.

Invandraren kan själv välja i vilken takt föräldrapengen ska betalas ut. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad kurs.

Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta ett erbjudet jobb."

Kort samlat svar

Beräkningen baseras på en icke-existerande familj som har konstruerats enkom för att maximera påstådda bidrag per person i familjen. Den innefattar bidrag som är omöjliga att kombinera med varandra, som är delvis beräknade på felaktigt sätt och i något fall bara osannolika. Några av bidragen är inga rättigheter, utan förutsätter en motprestation. För andra måste man ha verkliga kostnader som är högre än bidraget. För att få bidragen enligt exemplet måste den ensamstående mamman plugga svenska och delta i arbetsmarknadsinsatser på heltid. Den verkliga bidragsnivån för en nyanländ familj enligt exemplet är på samma nivå som riksnormen för försörjningsstöd för en motsvarande svensk familj.

http://www.fredrikmalm.nu/2012/09/vandringshistoria-pa-natet-och-fakta-i.html


--------------------------------------------------------------


Judars antal i världen

Israel     6 000 000     
 USA     6 500 000     
 Frankrike     492 000     
 Kanada     373 000     
 Storbritannien     297 000     
 Ryssland     228 000     
 Argentina     184 000      
 Tyskland     118 000     
 Brasilien     96 000     
 Australien     88 831     
 Ungern     80 000–100 000      
 Ukraina     80 000     
Övriga     400 000-500 000   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Judar


----------------------------------------------------------------------------


Illegal Israeli Settlements

In contrast, the settlers who have populated the area around East Jerusalem, Nablus and Hebron, for example, are doing so based on extreme religious convictions. These individuals are known as members of the "Gush Emunim" or Bloc of the Faithful. These settlers believe that Israel's success in the 1967 war was a sign of messianic redemption, and today they view the settler movement as the return of the Jewish people to their biblical homeland. "For religious settlers, Arabs are an alien element in the organic unity of Jews and their land," writes Gadi Taub, assistant professor of communications and public policy at Jerusalem's Hebrew University. "Although the occupation and the suspension of Palestinian rights are officially temporary, the right wing aspires to keep Arabs indefinitely in quasi-colonial status." These religious, or "ideological," settlers are relatively few — around 130,000 of the total half-a-million — but 
http://thecepr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115:illegal-israeli-settlements&catid=6:memos&Itemid=34

De bosättare som har befolkat området kring östra Jerusalem, Nablus och Hebron, till exempel, gör detutifrån extrema religiösa övertygelser. Dessa personer kallas medlemmar av "Gush Emunim" eller block av det troget. Dessa nybyggare tror att Israels framgångar i kriget 1967 var ett tecken på messianska inlösen, och idag de ser bosättarrörelsen som avkastningen av det judiska folket till deras bibliska hemland. "För religiösa bosättare är araber ett främmande element i enheten av judar och deras land," skriver Gadi Taub, biträdande professor i kommunikation och offentlig politik vid Jerusalems Hebrew University. "Även om ockupationen och upphävandet av palestinska rättigheter är officiellt tillfälliga, strävar högern att hålla araberna på obestämd tid i kvasi-koloniala status." Dessa religiösa, eller "ideologiska," bosättare är relativt få - omkring 130.000 av den totala en halv miljon - men deras handlingar har en uppförstorade-effekt.


--------------------------------------------------------------


Terrorister och djihad

Är det obligatoriskt för alla muslimer att göra djihad nu med tanke på att muslimerna blir förtryckta i olika krig..
Svar:  Djihâd för att upphöja Allâhs ord, för att skydda Islam, för att se till att Islam sprids och för att bevara dess ära är obligatoriskt för den som kan.
Men det måste vara någon som sänder iväg arméerna och organiserar dem så det inte blir kaos och det sker saker som man inte vill.
- Därför är det något som går tillbaka till landets ledare. Det är upp till de lärda att uppmana honom till det. Om han börjar kalla muslimerna till det så måste alla som kan besvara och vara uppriktiga och söka att sanningen skall segra och för att skydda Islam.
- Den som inte besvarar då den kallas till Djihâd och inte har en ursäkt är en syndare.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/238-4ar-det-obligatoriskt-for-alla-muslimer-att-gora-jihad-nu-med-tanke-pa-att-muslimerna-blir-fortryckta-i-olika-krig

Djihâd utan ledarens tillåtelse?
Svar: Det är inte tillåtet att göra jihâd utan ledarens tillåtelse, eftersom det är han som är tilltalad med att organisera djihâd. Att gå ut för att göra det utan hans tillåtelse är ett sätt att gå emot honom och det leder till kaos och skador som endast Allâh känner till.
- Gällande frågan om det kan finnas något tillfälle då det är tillåtet att göra djihâd utan ledarens tillåtelse så ja, om fienden attackerar ett land så är det obligatoriskt för dem att försvara sig.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/795-61ar-det-tillatet-att-gora-jihad-utan-den-muslimska-ledarens-tillatelse-finns-det-nagra-tillfallen-da-det-kan-vara-tillatet


----------------------------------------------------------------


Taqqiyya

Taqqiyya tarkoittaa...että vaaranuhatessa henkeä...kieltää uskontonsa jos sillä tavalla voi pelastaa henkensä...muuta sillä ei tarkoiteta.

Taqqiyya, al-taqiyaa (förställning), 
är en doktrin inom shiitisk islam som tillåter att en troende döljer eller på andra sätt gör avsteg från sin tro, om de annars skulle riskera döden eller allvarlig förföljelse.
Etymologi
Begreppet taqīyya(تقیة) (uttalas tagiyeh på persiska) härrör från den arabiska roten Waw-Qaf-ya, som betyder "fromhet, hängivenhet, uppriktighet, och gudsfruktan, och det betyder den ljusstarkaste stjärnan".[2] Ordet självt betyder ursprungligen "försiktighet", men har inom shiitisk jurisprudens alltså kommit att beteckna rätten att förneka eller dölja sin tro för att skydda det egna livet.
Ursprung
Bruket att dölja sin tro under farliga förhållanden har sitt ursprung i Koranen som inte klandrar dem som döljer sina övertygelser i dessa fall.[3] Både sunnitiska och shiitiska kommentatorer anser att Q 16:106 specifikt hänvisar till fallet med Ammar Ibn Yasir, som tvingades avstå från sin tro under fysiska påtryckningar och tortyr.[4]
På samma sätt ålägger Koranen (3:28) troende att inte ta sällskap med tvivlarna om de inte gör det som ett sätt att skydda sig själva. "Låt inte de troende ta dem som förnekar sanningen för sina allierade i stället för de troende - eftersom han som gör detta avskär sig från Gud i allting - om det inte vara att skydda dig mot dem på detta sätt ..."[5] När det gäller 3:28 skriver Ibn Kathir, en framstående auktoritet: "Den som vid någon tidpunkt eller rädsla placera sin [otrogna '] ondska kan skydda sig själv genom yttre show." Som bevis för detta citerar han Muhammeds kamrat, al-Hassan, som sade, "taqiyya är acceptabelt tills Domedagen [dvs, för all framtid]."
Al-Tabari å sin sida skriver i sin berömda Koran-kommentar: "Om någon tvingas till att uttrycka otro med sin tunga för att undkomma sina fiender, under det att hans hjärta säger motsatsen, skall han inte klandras för detta, ty Gud dömer sina tjänare efter deras hjärtas tro." Al-Tabari förklarar dock vidare att det bara är rättfärdigat för en muslim att dölja sin tro om han befinner sig i dödlig fara, och att martyrskapet är att föredra. Om han hotas bör han dock i första hand utvandra till en fredligare plats, där han tillåts praktisera sin religion öppet, "ty Guds jord är vidsträckt".[2]
Shiitisk användning
Som en minoritet som lever under politisk dominans av sunnimuslimer, skyddade shiiter ofta själva genom försiktighet. I den shiitiska juridiska litteraturen finns det en rad situationer där taqiyya kan användas och behövas. För shiitiska muslimer innebär taqiyya att dölja sin tro när avslöjandet av den skulle resultera i fara
Sunnitisk synpunkt
Medan sunniter är överens om att det är tillåtet att dölja sin tro för att skydda sitt liv, skiljer de sig dock mycket i jämförelse med den shiitiska synvinkeln. Begreppet taqiyya finns inte sunnitisk teologi eller jurisprudens. Att på olika sätt bryta mot trons föreskrifter sin tro under extrema eller krävande omständigheter kallas "idtirar" (إضطرار, ordagrant "nödsituation, undantagsfall"). Detta syftar inte specifikt på att dölja sin tro, utan på att det är tillåtet för den troende att exempelvis konsumera förbjuden (haram) mat som vin eller griskött, om detta krävs för att skydda dennes liv. Under inga omständigheter kan denna doktrin rättfärdiga ett "taktiskt" undanhållande av de egna trosföreställningarna, exempelvis för att exempelvis främja religionen. I sunnitiska sammanhang tillmäts det tvärtom stor betydelse att tillkännage sanningen (det vill säga den sanna tron), och personer som på olika sätt fått utstå lidande eller martyrskap för att de framhärdat i sin tro framhålls ofta som förebilder för andra troende.[10]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Taqqiyya

https://en.wikipedia.org/wiki/Taqiya


-----------------------------------------------------------------------------


Kungahus vs president kostnad

År 2012
http://forum.vof.se/viewtopic.php?f=...art=15#p543752

Sveriges kungahus verkar ha ett årligt anslag på 110-115 miljoner kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Apanage

Kostnaderna för den finska presidenten 2011 var ca 22 milj € eller ca 200 milj kr.
http://www.talouselama.fi/tyoelama/h...ensin/a2002994

Monarki
http://www.monarki.nu/argument.html


--------------------------------------------------------------------


Sharia och hudud

Tar wikipedia till hjälp...det är det lättaste sättet att förklara klart och tydligt vad sharia är.

Hudud

Hudud (arabiska حدود) betyder begränsning och betecknar Guds begränsning för människan. Hudud är fem olika typer av brott som det finns föreskrivna straff för. Det behövs alltså inget beslut eller övervägande om vilket straff brottet ska ha eftersom dessa redan är skrivna i den koraniska Uppenbarelsen och Gud redan har bestämt straffet.

Även om dessa delar inte står i Koranen idag menar andra källor att det har stått och att de är baserade på Aishas (Muhammeds hustru) uttalanden och hadither.

1.) Äktenskapsbrott/sexuellt umgänge utanför äktenskap, zina, bestraffas med stening till döds om man är gift. Till detta kommer 100 piskrapp för ogifta, fria muslimer och 50 piskrapp för slavar, icke-muslimer, gifta eller ogifta. (Enligt Koranen 24:2 är straffet för äktenskapsbrott offentligt spöstraff med 100 piskrapp för såväl kvinnor som för män.)

2.) Stöld bestraffas med stympning/amputering av höger hand. (Enligt Koranen 5:38 är straffet för stöld att få handen avhuggen).

3.) Rån (landsvägsröveri, väpnat överfall) som leder till död bestraffas med korsfästning (om rånet inte lett till döden behandlas det som stöld).

4.) Falsk anklagelse för äktenskapsbrott eller sexuellt umgänge utanför äktenskap bestraffas med 80 piskrapp för fria män och 40 för slavar.

5.) Berusning bestraffas med 80 piskrapp.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudud

Sharia

Sharia eller sharīʾa (arabiska: شريعة Šarīʿah) betyder ursprungligen "vägen till vattenkällan" eller "lagen av Gud" och är ett begrepp inom islam som avser texter i religiösa urkunder som ligger till grund för islamisk rätt.

Sharia är en idé om en gudomlig rätt, och dess tolkning fiqh utgör konkreta lagar och normer. Dessa stöder sig på föreskrifter i 350 verser i Koranen (Muhammeds uppenbarelse), samt på exempel ur Muhammeds sunna, som återfinnes i haditherna. Sharia vänder sig inte bara till den enskilde troendes personliga samvete, etik och rättspatos, men utgör även grund för politisk islam (islamism), och lägger stor vikt vid en idé om andlig renhet genom kroppslig renhet. Sharia liknar på så sätt i mångt och mycket talmud, den judiska lagen (se halacha), men har även vissa likheter med tankarna bakom kristen puritanism[1].

Reglerna omfattar:

plikter inför Gud ibadat, som behandlar personliga frågor som till exempel klädsel, hygien, kost, bönen och gudstjänstlivet.
transaktioner mellan människor muamalat, som rör samhälleliga föreskrifter om kriminalitet, politik, ägande och giftermål, samt regler för hur icke-muslimer ska behandlas i muslimska områden, vid krig och konflikter.
Införandet av sharia är ett mål för islamistiska rörelser i många samhällen, med argument som att plikter att utöva religion och de stränga straffen förväntas minska kriminalitet, korruption och regimers förtryck, och ge ett rättvist samhällssystem såsom rättvisebegreppet definieras inom Islam. En tydlig majoritet av muslimer i muslimskt dominerade länder är positivt inställda till sharia, men inställningen till hur sharia ska tolkas varierar.[2] Försök att införa sharia i olika länder har emellertid åtföljts av konflikter med befolkningsgrupper som utövar andra religioner såväl som med sekulära och liberala muslimer, och har förorsakat krig såsom det andra sudanesiska inbördeskriget 1983-2005.

Tillämpning av sharia är mycket olika i olika kulturer, och debatt pågår om hur sharia ska tillämpas i västerländska samhällen. I Storbritannien använder den muslimska skiljedomstolen (Muslim Arbitration Tribunal) sedan 1966 sharia för att lösa civilrättsliga tvister i familjerätt och ägandefrågor. I länder som Iran, Pakistan och Saudiarabien är sharia officiell lag, medan den i många länder som Egypten utgör en källa för lagstiftningen. I vissa länder gäller sharia inte dem som utövar en annan tro, och i vissa länder har tolkningen påverkats av kolonialmakternas gamla rättssystem eller av regionala traditioner såsom acceptans för hedersmord.[2]

Sekulära muslimer och icke-muslimer har framfört kritik mot föreskrifter och tolkningar som skiljer sig mycket från moderna sekulära etiska normer om mänskliga rättigheter. Det gäller bestraffningen av homosexualitet, otrohet, konvertering från islam och behandlingen av icke-muslimer. Hududstraffen (kroppsstraff) uppmärksammas ofta men även qisas ("blodshämnd" som föreskrivs i Koranen). Hudud betyder ungefär begränsning och syftar på fem olika typer av brott som man menar att det redan finns bestämda straffsatser för och som går att finna i uppenbarelsen: (1) äktenskapsbrott/sexuella relationer utanför äktenskapet, (2) stöld, (3) rån, (4) falsk anklagelse för äktenskapsbrott, (5) berusning. Offentliga kroppsstraff som t.ex. halshuggning, stening, stympning och spöstraff, istället för frihetsstraff genom fängelse, uppfattas som obarmhärtigt av icke-muslimer och sekulära muslimer, och har också ett varierande stöd bland den muslimska befolkningen i olika länder.[2] Fängelsestraff syftar liksom kroppsstraff till en avskräckningseffekt och inkapacitering från brottsutövning, men dessutom till rehabilitering av fången till laglydig yrkesutövning. Sharias rättvisebegrepp skiljer sig avsevärt från sekulär lag, exempelvis i synen på könsroller, och i vissa länder som praktiserar sharia, exempelvis Saudiarabien, behandlas inte muslimska gästarbetare likvärdigt med landets medborgare. Även om Islams införande på 600-talet i allmänhet avsevärt förbättrade kvinnans svaga ställning i flertalet arabiska stamkulturer, så kritiseras sharia idag för att konservera patriarkala strukturer och leda till diskriminering och förtryck av kvinnor, eftersom döttrar ärver hälften så mycket som söner och kvinnors rörelsefrihet och möjligheter att utbilda sig är begränsad i länder som praktiserar sharia. Religiösa ledare har utfärdat fatwor som uppmanat till mord på islamkritiker, varför sharia kritiseras för att leda till förtryck av oliktänkande och hindrande av åsiktsfrihet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia


-----------------------------------------------------------------------


2016-08-26
Muslimska jeddi-riddare

Muslimska Jeddi-riddareInom den muslimska ridderlighetens tradition finns det nämligen något som heter Futuwwat, ”den mystiska krigarens väg”. De muslimska riddare som följt denna väg är just inga andra än Jeddi-rörelsen. Rörelsens mästare går under beteckningen al-Jeddi. Dessutom kallas deras lärlingar för Palawan.
Begreppet Jeddi kan kopplas etymologiskt till slutledet i Muhajideen, vilket betyder ”helig krigare” på arabiska. Genom att själsligt bli ett med den Gudomliga kraften ska dessa enligt traditionen strida för att upprätthålla fred genom rättvisa och sannfärdighet.
Enligt Jeddi-riddarnas hederskodex får de aldrig angripa först, och aldrig i aggression. När striden dock är ett faktum är de lika fruktade krigare som de är andligt vördade, eftersom deras kärlek till döden betraktas som större än fiendens kärlek till livet.


----------------------------------------------------------------

2016-08-27
”Ökad invandring leder inte till ökat antal brott”

- Klyftor förklarar. Invandrares överrepresentation i registrerad brottslighet kan inte tolkas som att invandring orsakar en hög brottsnivå. Den kan enligt forskningen förklaras med att en större andel av dem har vuxit upp i familjer med lägre socioekonomisk status samt i segregerade områden, skriver kriminologen Jerzy Sarnecki.
- Invandrarnas överrepresentation i den registrerade brottsligheten kan dock inte utan vidare tolkas som att invandring orsakar en hög brottsnivån. Överrepresentationen för försörjningsstödsmottagare är till exempel 6 gånger bland personer registrerade för brott. Få skulle emellertid hävda att försörjningsstöd orsakar brott
-  En svensk studie (Hällsten, Szulkin, Sarnecki 2013) visar dock att den huvudsakliga förklaringen till invandrares brottslighet överensstämmer med generella kriminologiska teorier om orsaker till brott. Huvuddelen av överrepresentationen i registrerad brottslighet hos utrikesfödda kan förklaras med att en större andel av dessa, jämfört med inrikes födda, har vuxit upp i familjer med lägre socioekonomisk status samt i segregerade områden.
- Förr eller senare kommer de som har invandrat hit, deras barn eller barnbarn att skaffa sig utbildning och arbete och lämna den fattiga förorten. Hastigheten på denna process beror i stor utsträckning på samhällets förmåga att integrera de människor som kommer hit.
- Forskningen visar alltså att det som bäst förklarar invandrares överrepresentation i brottslighet är de förhållanden under vilka de lever i Sverige. 
Även i länder utan (eller med mycket liten) invandring finns en överrepresentation av så kallad traditionell brottslighet hos de fattigaste. Den enda skillnaden i dessa länder är att denna grupp inte består av invandrare. Så har det varit också i Sverige innan människor började invandra hit i större utsträckning än att utvandra härifrån.
- Om det vore så att brottslighetens omfattning i Sverige verkligen påverkades av antalet invandrare i landet så borde brottsligheten öka då andelen invandrare ökar. I Sverige har dock de flesta brottstyper inte ökat sedan början 1990-talet trots den kraftiga ökningen av invandrare.
- Att just våldsbrotten (inklusive sexualbrotten) har valts för jämförelsen beror på att invandrare är särskilt kraftigt överrepresenterade just i dessa brott. Diagrammen visar att det inte finns något samband mellan utvecklingen av de olika typerna av våldsbrott och andelen invandrare i Sveriges befolkning. Samma gäller för övrigt även flertalet tillgreppsbrott.
- Det intressanta i sammanhanget är att tendensen till stagnation och minskning av flertalet brottstyper är gemensam för praktiskt taget alla västländer, trots olika nivå på invandring. Jämför till exempel Sverige och Finland som båda har en liknande brottsutveckling men stora skillnader i invandringspolitik.
- Resonemanget om fattigdom och inte invandring som förklaring ifrågasättas ibland genom påståendet att invandrare i genomsnitt har lägre socioekonomisk status och lever i segregerade områden (är fattigare än genomsnittet för befolkningen) just för att de är invandrare. På sätt och vis är ju detta sant, det är invandrare i dagens Sverige som ofta inte har tillräckliga språkkunskaper, bristande ekonomiska resurser och en dålig förankring på arbets- och bostadsmarknaden.
- Under andra hälften av 1800-talet när Sverige var fattigt och drabbat av missväxt, sökte sig många av de fattigaste unga männen till Danmark. Enligt rapporter från Köpenhamnspolisen var denna grupp mycket starkt brottsbelastad.
- Men förutsättningarna för de som invandrat till ett annat land förändras med tiden. Förr eller senare kommer de som har invandrat hit, deras barn eller barnbarn att skaffa sig utbildning och arbete och lämna den fattiga förorten. Hastigheten på denna process beror i stor utsträckning på samhällets förmåga att integrera de människor som kommer hit.

http://www.dn.se/debatt/okad-invandring-leder-inte-till-okat-antal-brott/


----------------------------------------------------------------


2017-11-06
Swede Hollow

Swede Hollow var ett bostadsområde i East Side, Saint Paul, Minnesota, numera omvandlat till parken Swede Hollow Park.[1][2]
I slutet av 1800-talet började invandrare, främst svenska, att bosätta sig i skjul i dalen, som därför fick namnet Svenska dalen, Swede Hollow, eller bara Dalen.[1][3] Området var ett slumområde och känt som ett av de fattigaste i hela USA.[1][3] I slutet av 1880-talet kostade det en och en halv dollar i månaden att få ha ett skjul i dalen, men man kunde vräkas när som helst och saknade helt rättigheter.[1] Difteri och kikhosta härjade i slummen och barnadödligheten var hög.[1] Kvinnorna försörjde sig som hembiträden, sömmerskor och prostituerade medan de män som hade jobb oftast arbetade åt järnvägsbolaget Great Northern.[3] Som mest, 1905, bodde ungefär 1000 personer i Swede Hollow. Ett liknande område i närheten, där det främst bodde irländare, var Connemara Patch. När svenskarna så småningom började ta sig in i det amerikanska samhället bosatte sig nya grupper av invandrare som polacker, irländare och italienare i dalen, och när de i sin tur flyttat så flyttade slutligen mexikaner till området.[3]
Staden förklarade området hälsovådligt 1956 och de kvarvarande 14 mexikanska familjerna vräktes. Husen brändes och jämnades med marken. På 1970-talet snyggades området upp och blev en park.
En av få som forskat om Swede Hollow är svenskättlingen David Lanegran, professor i geografi vid Macalester College i St Paul, och i början av 1970-talet intervjuade han människor som vuxit upp där.[1]
2016 gavs romanen Swede Hollow ut av Ola Larsmo, den handlar om svenskar som bosatte sig i dalen.[4] Romanen är en fortsättning på den efterforskning och ett reportage om Swede Hollow som Larsmo publicerade i DN 2013.[3]

wikipedia -

Primitiva och illaluktande
Mørk-Eidem kallar Larsmos bok för "en ögonöppnare". Den sanna berättelsen om ödet för många av svenskarna som utvandrade till USA i slutet på 1800-talet rosades av kritikerna men väckte även anstöt i vissa läger. Bilden av svenska utvandrare som fattiga invånare i storstadsslummen, betraktade som lägre stående varelser – primitiva och illaluktande – går stick i stäv med den av Vilhelm Mobergs Kristina och Karl Oskar. Svenskarna i Swede Hollow får klara sig själva på samhällets botten.
– Det är såklart inte en tillfällighet att den här berättelsen får en speciell betydelse nu när vi är uppe i en ny folkvandringsperiod. Det är ett politiskt val att sätta upp föreställningen, även om föreställningen i sig inte är politisk. Jag hoppas att vi inte skriver någon på näsan när vi berättar den här historien, men vi kanske får lättare att identifiera oss med dem som flyttar på sig nu, säger Mørk-Eidem.

tt.Omni -


------------------------------------------------------------------


2018-07-17
Segregeringen ökar i Sverige

Sverige håller på att delas upp efter etnicitet, men även mellan rika och fattiga. Två nya studier behandlar fenomenet.

Infödda svenskar flyttar ifrån områden med många utomeuropeiska invandrare. Detta är en av de starkaste krafterna bakom den växande etniska segregeringen, enligt en studie av flyttmönstren i landets tolv största kommuner under åren 1990–2007.

– Ja, vi hittade en så kallad tipping point på 3–4 procent. När andelen utomeuropeiska invandrare är så stor i ett bostadsområde så börjar de infödda svenskarna flytta därifrån, säger Emma Neuman, nationalekonomisk forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Högutbildade och höginkomsttagare flyttar först, vilket leder till att den etniska segregeringen sker parallellt med en ekonomisk.

– Effekterna var faktiskt starkare på 1990-talet. Då var svenskfödda benägna att flytta så fort bara ett fåtal invandrare flyttat in, säger Emma Neuman. Det kanske kan tolkas som att många trots allt har blivit lite mer toleranta, men den övergripande utvecklingen verkar vara svår att bromsa.

– Många talar om etnisk mångfald som en berikande faktor, men när man ska flytta eller välja skola till sina barn blir frågan konkret, och då väljer man ofta någon form av svenskhet. Man uttrycker det som att barnen inte ska hamna i minoritet, eller att man är noga med deras svenska språk.

FOG -


----------------------------------------------------------------


2018-07-17
Världsmedborgare

Kosmopolit (av grekiska: kosmos, världen och polites, medborgare) används i ett politiskt sammanhang för att beteckna den fosterlandslöse, ibland med nedsättande eller klandrande betydelse. Kosmopoliten är "världsmedborgaren", alltså en människa som med sitt intresse omfattar inte bara sitt fädernesland, utan alla jordens folk, en person som vistas än i det ena, än i det andra landet, eller som har lätt för att tillägna sig skilda folks sedvänjor.
Kosmopolitism, "världsmedborgarskap, världsmedborgaranda", är åsikten att hela mänskligheten bör betraktas som ett samfund av lika berättigade medborgare, utan hänsyn till skiljaktigheter i ras, nationalitet och religion.

Wikipedia


---------------------------------------------------------------


2018-07-17
Saudiarabien-Iran konflikt

Den Saudi-iranska rivaliteten har sin grund i den islamiska revolutionen i Iran 1979 och är starkt sammanflätad med konflikten mellan shia- och sunni-inriktningarna inom islam, en annan stor källa till spänning i Mellanöstern. Shia-/sunni-konflikten är uråldrig och har ständigt orsakat blodiga väpnade sammanstötningar under historiens gång och fortsätter att göra det än idag. Konflikten innefattar varenda stat i hela regionen, den är en av huvudorsakerna till inbördeskriget i Irak (vars orsakssamband leder tillbaka till USA-invasionen 2003), den är en integrerad del i dominoeffekten hos den arabiska våren och en vital faktor i den eviga Israel-/Palestinakonflikten.

Saudiarabien styrs av ett sunnimuslimskt kungahus medan Iran regeras med järnhand av ett shiamuslimskt prästerskap. Detta avspeglas även hos demografin i de båda länderna där majoriteten av befolkningen i Saudiarabien är sunnimuslimer medan shiamuslimer dominerar Iran. I båda länderna gäller diktatur och sharialag.

Saudiarabiens politiska resa fram till idag

Saudiarabien låg precis som största delen av regionen under 1800- och det tidiga 1900-talet under det osmanska riket. 1902 erövrade de så kallade wahhabiterna huvudstaden Riyad, en sunnimuslimsk fundamentalistisk sekt som uppstått under 1700-talet, vilket skulle bli avgörande för bildandet av den självständiga staten Saudiarabien. Efter interna strider stod Ibn Saud (ledare av klanen Saud) som segrare varpå Storbritannien 1927 erkände hans rike som oberoende stat. Sauds områden förenades till sist i kungariket Saudiarabien 1932.

1934 upptäcktes betydande oljefyndigheter på saudiskt territorium och 1949 var oljeproduktionen i full gång, ett faktum som skulle skänka det annars så obetydliga ökenlandet stort globalt inflytande. Dess stora ekonomiska, råvarubaserade makt ger Saudiarabiens vägval stor tyngd i de konflikter som i närtid uppstått i kölvattnet av den arabiska våren, inbördeskrigen i Irak och Syrien samt förhållandet till aktörerna i Israel- Palestinakonflikten.

Likvärdigt avgörande är dess förhållande till västvärlden och då främst till supermakten USA, dess användande av oljevapnet i relationen till omvärlden samt förstås det som denna artikel fokuserar på – dess komplicerade förhållande till Iran. Vidare utgör den så kallade wahhabismen (den ortodoxa, ultrakonservativa, sunnitiska läran om Islam) och därmed landets Sharia-grundlag grunden för landets agerande och relation till ovan nämna aktörer. Dessa förhållanden går stick i stäv med landets roll som ledare av västvänliga arabstater vilket som sagt gör Saudiarabien till en enorm paradox.

IRAN

Iran har i modern tid förstås präglats helt av den islamiska revolutionen 1979 som innebar ett abrupt slut på den sekulära, västvänliga och monarkiska diktaturen under shahen Mohammad Reza Pahlavi som regerat landet sedan en statskupp 1953. Iran har sedan dess varit en islamisk republik som styrs enväldigt av den högste religiöse ledaren och det så kallade Väktarrådet med sina tolv medlemmar (varav sex är shiamuslimska präster). Väktarrådet har vidare vetorätt mot de lagar som stiftas i parlamentet.

Omedelbart efter revolutionens fullbordande 1979 förändrades landets utrikespolitik tvärt där USA och Israel kom att bli regimens huvudfiender. Under Iran/Irak-kriget (som utbröt när Irak invaderade Iran) stöddes Irak av USA/NATO såväl som av Sovjet, och Iran stod i princip ensamt utan några betydande allierade. Efter krigsslutet 1988 och särskilt efter Sovjetunionens fall 1991 förbättrades relationerna med EU och Kina såväl som med Ryssland där den senare blev en viktig handelspartner som även innefattar militärt materiel. Konflikten med USA och Israel kvarstod även om relationerna med USA har förbättrats något i och med ländernas samarbete i kampen mot IS (2014) och kärnenergiavtalet (2015), något som Israel motsätter sig.

SO-rummet -

varldspolitikifokus - 

och

SVT -