Åldrandet är naturligt, 
det är mänskligt att åldras.

Kv%C3%A4ll-tr%C3%A4d.jpg?1594031600