Vad är absolut frihet, 
det finns ju inte, 
det är helt meningslöst, 
vi kan inte leva i ett laglöst samhälle, 
och därmed finns inte absolut frihet.

avl-12.jpg?1563955427