ai11.jpg?1610562652

48. Det finns ingen kvinna som låter bli att ta reda på hur långt hennes makt över den man hon älskar sträcker sig.
- Charles Baudelaire 

Makten skall vara jämt fördelat 
mellan män och kvinnor, 
allt annat icke acceptabelt.