5aaa.jpg?1595426016

Att tro...
man kan tro på många olika sätt...
att vara andligt behöver inte innebära
att man är enbart religiöst troende...
man kan tex. tro på makten, ljuset
eller vad man nu vill kalla det man tror på...
men självklart är det även ett slags troende,
man tror på något övernaturligt...