Ålderdom skyddar inte mot dårskap, men väl mot moderskap.
- ordspråk

5se.jpg?1595007319

Ålderdomens kriser, 
senil kan man bli, 
senil, dårskap, 
men moder blir man inte på nytt, 
kroppen gammal är, 
hjälp gamlingar, 
ge gamlingar ett värdigt liv.

Finska:
Vanhuus ei suojaa hulluutta vastaan,
mutta hyvin äitiyttä vastaan.
- sananlasku


Mitähän tuokin sananlasku tarkoittaa???