Hur föds en tro, 
genom klara förutsättningar, 
genom positiv inställning.

1cjag4.jpg?1604892972