”För dem som uppriktigt älskar Gud är ensamheten sällskap.”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi

Älskar du Gud? 
Om du gör det, sägs det att 
ensamheten är en bra sällskap. 
Filosefera i ensamhet, 
känn tankens kraft inom dig, 
bli ett med kraften i tankarna.

aa32.jpg?1593608906