2016-12-26
Sinnesro (1)
Sök stillhet, 
sök tystnad, 
sök harmoni, 
vistas i friden, 
friden inom dig.
 
Sök en ort så stilla att de som älskar stillhetens kontemplation där kan öva denna till sitt hjärtas yttersta tillfredsställelse.
Må alla varelser, både stora och små, finna och vistas i friden!
Friden kommer inifrån. Sök den inte utifrån.
— Buddha2016-12-26
Självkontroll (2)
Ha självdiciplin, 
ge akt på dina tankar, 
förbli vaken, 
var uppmärksam, 
var behärskad, 
tala inte i vresigt.

 Den disciplinerade ger ständigt akt på sina tankar, så att han förblir vaken, uppmärksam och behärskad.
Liksom regnet slår ner i en illa täckt hydda, så slår passionen ner i ett tanklöst sinne.
Hur irriterad du än kan känna dig, tala aldrig vresigt.
— Buddha


2016-12-26
Mänskliga kroppen gömmer själen

Mänskliga kroppen gömmer själen, 
kroppen är bara ett gömma för själen, 
vår verklighet är själen, 
själen, den sanna människan.

”Den mänskliga kroppen är inget annat än utseende, och den gömmer vår verklighet. Själens verklighet.”
--Victor Hugo


2016-12-26
Uthållighet
uthållighet, 
kan du det, 
det största gärningen 
i arbetet är.
 
Uthålligheten i vårt arbete tillhör den största gärningen.
— Zoroaster2016-12-26
Världsmedborgarskap (1)
Älska alla, 
kärlek för alla, 
alla din familj är, 
hela världen din falij är, 
kärlek vinner allt.
 
För den människa i vilken kärleken bor är hela världen en familj.
— Buddha2016-12-26
Ödmjukhet (2)
Var inte övermodig, 
bannlys övermodigheten, 
låt ödmjukheten lysa från dig, 
känn kärlek för alla levande, 
tjäna mänskligheten.
 
Övermod bör bannlysas med hjälp av ödmjukhet.
— Buddha


2016-12-26
Ödmjukhet (3)
Tre skatter: 
mildhet, 
förnöjsamhet, 
ödmjukhet, 
Dessa hjälpen en, 
att älska alla, 
att vara en medmänniska.
 
Jag har tre skatter som jag värnar om och prisar; den första är mildhet, den andra är förnöjsamhet och den tredje är ödmjukhet, som avhåller mig från att sätta mig över andra.
— Lao-tse2016-12-27
Kärlek
Vad är kärlek, 
att älska någon, 
vem som helst, 
älska...
var en god människa.

Vad är kärlek? Kärlek är att älska någon för vem de är, vilka de var och vem de kommer att bli. 
Chris Moore


2016-12-27
Vad är villkorslös kärlek? Ovillkorlig.
Villkorslös kärlek, 
den finns, 
leta och hitta, 
hitta det i ditt innersta, 
du älskar vem som helst, 
du väntar ingenting tillbaks, 
det villkorslös kärlek är.

Vad är då egentligen är den sanna, äkta kärlek? Det är ett faktum som accepterar och älskar både sig själv och andra människor villkorslöst . Villkorslöst innebär att älska sig själv och andra, precis som de är, ingenting läggas till eller tas bort. När du börjar att älska dig själv villkorslöst , kommer du att märka att du inte längre gör saker, för att du skulle ses, höras, eller tas hänsyn till. Du kommer att märka att du vill göra  saker för det är glädjande. På grund av detta, du vill verkligen ha dem, inte därför att du skulle tro att du själv vill ha dessa saker eller för att det bör så göras.
Villkorslös kärlek är det faktum som inte kräver något från någon annan eller dig själv. Absolut ingenting. Villkorslös kärlek förstår att varje människa har lika värde oberoende av yttre faktorer. Människan är perfekt i sin egen "felaktighet". Ingen annan person är inte ansvarig för din lycka.2016-12-27
Den gyllene regeln - Buddhismen

Plåga inte andra, 
pina inte andra, 
din plåga är din, 
pina inte andra med dina egna plågor, 
var istället en medmänniska, 
skada inte andra på något vis.

Plåga inte andra med det som pinar dig själv .
(Udanavarga 5:18)

Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så.
(Tenzin Gyatso, den 14:e Dalai Lama)


2016-12-31
Vi bryr oss
Var uppmärksam, 
se dig omkring, 
märker du sinnestämningen, 
du bryr dig, 
du älskar.

Att vara uppmärksamma betyder att vi bryr oss, vilket betyder att vi verkligen älskar.
- Jiddu Krishnamurti


2016-12-31
Var den du är
Var den du är, 
vet du vem du är, 
lär känna ditt positiva jag, 
var en god budsbärare, 
ge kärlek för alla.

Det finnas många budbärare, men budskapet är ett och detsamma: var den du är.
- Nisargadatta Maharaj


2016-12-31
Gör det färdigt
Gör allting klart, 
det som räknas, det klara, 
det avgörande är.

Det är inte vad du gör, utan vad du slutar att göra, som är avgörande.
- Nisargadatta Maharaj


2016-12-31
Den gyllene regeln: Islam

Älska dina bröder, 
älska dina systrar, 
älska hela mänskligheten, 
älska dig själv, älska alla.

Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv. 
(Hadith 13)

Allmänt kan man kalla alla människor för sina bröde och systrar...då agerar man universaliskt, all omfattande, kärleksfullt mot alla människor...Även Islam har denna gyllene regeln...
(tråkigt nog är det många som vill antyda att det menas bara muslimer i denna gyllene regel...men ack så fel man kan tro...Islam hatare i allmänt vill bara analysera allt söder i Islam och på det viset få fram en negativ bild av Islam.)


2016-12-31
Den gyllene regeln: Jainismen

Skada inte andra, 
varken fysikskt elle psykiskt, 
eller verbalt...
gör bara gott...

I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. (Cogashastra 2:20)


2016-12-31
Respekt
Respektera dig själv, 
då andra respekterar dig.

Respektera dig själv och andra kommer att respektera dig.
- Konfucius


2016-12-31
OmvägarDen stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
- Lao Zi

Stora vägen rak är, 
gå den raka stora vägen, 
undvik omvägar. 
om omvägar behövs, 
ta då omväg, 
sedan raka vägen igen.


2016-12-31
Du och andra

Vad du inte vill att andra skall göra mot dig skall du inte heller göra mot andra.
- Konfucius

Gör bara goda saker, 
älska mänskligheten, 
älska alla.


2016-12-31
Offrar du din sinnesfri?

Vad är så viktigt att det är värt att offra din sinnesfrid för det?
- Gil Fronsdal

Behåll din sinnesfri, 
var god mot alla.


2016-12-31
Lev ditt eget livMånga verkar ha en klar uppfattning om hur andra människor ska leva sina liv, men få om hur de ska leva sitt eget.
- Paulo Coelho

Låt andra leva sina liv, 
lev du ditt liv, 
frihet åt alla, 
älska alla.


2017-05-23
Älska och bli älskad

Om du vill bli älskad, älska själv.
- Ovidius

Älska och bli älskad, 
älska dig själv, 
då du lycklig är, 
alla ser att du lycklig är, 
alla ser att du bra mår, 
då det lätt är att älska dig :)


2016-12-31
Dörren

Dörren som stänger dig inne är också dörren som släpper dig fri.
- Nisargadatta Maharaj

Du stänger dörren efter dig, 
du vill vara ifred en liten stund, 
oftas vill du social vara, 
då du öppnar dörren, 
släpper dig fri, 
detta är din inre dörr, 
du har nycklarna, bara du.


2016-12-31
Börja från dig själv

Om du vill göra världen till en bättre plats, ta en titt på dig själv och skapa sedan förändring.
- Siedah Garrett

Börja allt från dig själv, 
gör förbättringar hos dig, 
endast så du världen kan påverka.


2016-12-31
Kärlek vinner

Ett ord befriar oss från all livets börda och smärta: det ordet är kärlek.
- Sofokles

Kärlek vinner nästan alltid, 
kärlek ger styrka, 
kärlek ger glädje.


2016-12-31
Ögat ser inte allt

Ögat ser inte allt. -
Tomas Andersson Wij

Ögat ser inte allt,
vi ser det vi vill se, 
det vi inte vill se, det ser vi inte, 
många ögon, många seenden.2016-12-31
Ta inte alla tankar allvarligt

Här är en ny andlig övning för dig: Ta inte dina tankar på för stort allvar.
- Eckhart Tolle

Ta inte alla tankar allvarligt, 
tankarna är oftast virriga och irrande, 
det är svårt att vara herre över sina tankar.


2016-12-31
Glöm skuggan

När skuggan ses som endast en skugga, då slutar du följa den. Du vänder dig om och upptäcker solen, som varit där hela tiden.
- Nisargadatta Maharaj

Glöm skuggan, vandra i ljuset, 
upptäck det eviga ljuset.


2016-12-31
Stressa inte
Den som rusar fram kommer inte långt. 
- Lao Zi

Stressa inte, rusa inte fram, 
du kan halka, ramla, 
sök harmoni i livet, sök lugnet, 
stilla ditt sinne, njut, 
njut av stillheten.


2016-12-31
Lidande

När du blir intim med ditt lidande, växer ditt hjärtas ömhet.
- Jack Kornfield

Lär känna ditt lidande, 
upptäck hjärtats ömhet, 
upptäck godheten hos dig, 
du ÄR god, uppträd som god, 
då du lyckan hittat, 
lyckan i ditt innersta.