Vilka dygder jag än beflitar mig om: har jag icke kärleken, så är jag intet.
– Paulus

Var det inte Paulus som dömde homoseksuella?
Då älskade han inte alla.

tapet.jpg?1598224386