Vi "döms" efter det hur vi behandlar fattiga eller andra som är i behov av hjälp på något vis...var hjälpsam, hjälp efter din förmåga.

jags2.jpg?1604435486