Kvinnans väsen, det hemligaste?
vad då hemligaste?
Alla väsen hemliga sidor har,
både kvinnor och männen,
var och en bevarar sina hemligheter.

ab2.jpg?1586493245