Vad tänker du, 
slygande tankar, 
fantasi tankar, 
grubblar du, 
tankarna flyger, 
snabba tankar, 
som blixten, 
stanna inte, 
låt tankarna vandra.