"Förvandla dina sår till visdom."
- Oprah Winfrey

Av sorgen lär man, 
av misstag lär man. 
Ta emot lärdomen.

Kv%C3%A4ll-tr%C3%A4d.jpg?1594031600