2020-12-26
Bry dig om det du tycker, 
det är huvudsaken, 
då mår du bra.

2020-12-26
I nuet tänker man inte det förflutna, 
i nuet lever man idag, just nu.

 

2020-12-28
Genom misslyckanden lär man, 
ta alltså lärdom av dina misslyckanden.

2020-12-28
Alla förstår inte var du säger, 
dom har en annan uppfattning.

2020-12-28
Planera inte för mycket, 
lev istället i nuet.

2020-12-28
Det är bra att ha kunskap, 
ännu bättre är det att visdom

2020-12-28
Upplyst har visdom, 
han kastar inte bort sin visdom, 
han håller sig till ljuset och 
aldrig mer sänker sig till mörkrets makt.

 

2020-12-29
Promlem kommer och går, 
när problem är över vet vi vad det var, 
vi kan inte undvika problem helt och hållet, 
problem är för att lösas och 
sedan leva vidare.

2020-12-29
Alla lever sina egna liv, 
ha förväntningar om ditt liv, 
men....
låt andra leva sina liv.

2020-12-29
Frågor är många, 
alla frågor har inga svar, 
därför vet vi inte allt.

2020-12-29
Musik kan vara som skogens prasslande, 
skogens viskande, 
vindens viskande i skogen.

2020-12-29
Vi lär oss av misstag, 
men...
vi kan även lära oss av framgång, 
om vi är tillräckligt visa.

2020-12-29
Man skall inte ge efter, 
gör det du skall göra, 
sträva framåt, 
sluta inte tro på din förmåga. 
​Tro på din förmåga att kunna.

2020-12-29
Du är vad du är, 
du ser dig med dina ögon, 
andra ser dig med sina ögon, 
det viktigaste är det 
hur du ser dig själv.

 

2021-01-06
Stackars vänner, 
ibland prövas dom hårt, 
vänskapen sätts på prov, 
i nöden lär man veta vilka som är ens vänner 
och vilka som är inte vänner.

2021-01-06
Även barn har öron, 
tänk på ditt språk, 

2021-01-06
Man lär av sina misstag, 
försöker undvika att göra samma misstag, 


 

2021-01-09
Människan har vitalitet,
människan är ihållande och kreativ,
ofta lyckas, ibland misslyckas,
misslyckande leder till en ny början,
människan är inte avskräckt,
börja om,
med andra ord: fortsätt igen.

2021-01-09
Girighet besegrar aldrig hela världen,
girig snubblar på sina egna fötter,
girig är aldrig nöjd.

2021-01-09
Vi är alla skapade av Skaparen,
du, jag, han, de, du, och så vidare,
vi är alla människor, skapade av vår Skapare,
vi är alla släktingar till varandra,
låt oss behandla varandra försiktigt.

2021-01-09
Dina tankar, bara dina,
du är dina tankar, det är du
tänkte + du, en och samma du.
När du öppnar munnen,
dina tankar kommer upp
du delar dina tankar med andra
naturligtvis inte alla dina tankar,
du berättar bara för dessa tankar
vad du vill att andra ska veta
men det finns alltid nytt och nytt i dina ord.
Var noga med att inte berätta för dina hemliga tankar,
dina tankar är dock du, bara du,
bara du vet alla dina tankar och
du vet vad du är, vad du tycker.


2021-01-09
Skog och himmel,
titta uppåt, se himmelen, 
titta uppåt och se molnen,
titta runt om dig i skogen, 
många olika slags träd, 
titta på marken, 
se all vegetation. 
Bli bekant med skogen, 
bli bekant med naturen


2021-01-14
Man ärver från mor och far, 
ärver egenskaper, genetiskt, 
föräldrarnas dåliga sidor kan man också ärva, 
men det finns folk som vill inte ta efter sina föräldrar, 
man vill t.ex inte bli en ond rasist; 
men tyvärr, många blir som föräldrarna 
både i gott och ont.
Barnet härman sina föräldrar.


 

2021-01-17
Njut av livet, 
uthärda motgångar, 
motgångar kommer och 
motgångar blir lösta, 
livet är som en våg, 

2021-01-17
Alla bidrar vi något, 
unika vår vidrag är, 
olika alla adras bidrag alltså, 
stora bidrag, 
små bidrag, 
offentliga bidrag, 
anonyma bidrag, 
bidrag som bidrag, 
alla bidrag dyger.

2021-01-17
Vi kan inte allt, 
vi kan inte hindra vissa saker, 
vi måste då segla med helt enkelt, 
kämpa i vågorna, 
livet är som en våg.

2021-01-17
Om du söker och söker och söker lyckan, 
är ditt liv inte lyckligt, 
du är inte lycklig, 
sökandet tar all din kraft, 
sök måttligt, sök lagom, 
man måste ju leva för att känna lycka, 
leva harmoniskt, 
putta undan det eviga sökandet, 
lyckan kommer när den vill komma. 
Du kan skapa lycka i dina tankar, 
ju positivare tankar du har, 
desto lyckligare känner du dig.

2021-01-17
Vadför jaga, 
jagar du lycka, saker, kärlek, osv,  
att jaga tar krafter från dig, 
lev i nuet istället, 
Njut av livet, 

2021-01-18
Kärlek är svaret, 
Kärlek är svaret för nästan allting, 
Mänsklighet, hela mänsklighet, 
lär älska varandra, 
gör livet på Jorden bra för alla människor, 
var inte egoistisk eller nationalist, 
var istället människovänlig varelse.

2021-01-20
Tro inte på allt
det finns många åsikter,
åsikt är bara en åsikt
åsikt är inte ett faktum
så tro inte på allt.

2021-01-20
ljus mot mörker,
mörkret försvinner,
ilska mot hat
ilska kvarstår,
kärlek är svaret
endast ljus och 
kärlek kan driva bort ilska.

2021-01-20
Vi är alla skapade av Skaparen,
du, jag, han, de, de, 
du, de, och så vidare,
vi är alla människor 
skapade av vår Skapare,
vi är alla släktingar till varandra,
låt oss behandla varandra försiktigt

2021-01-20
Dina tankar, bara dina,
du är dina tankar, det är du
tankte + du, en och samma du.
När du öppnar munnen,
dina tankar kommer upp
du delar dina tankar med andra
naturligtvis inte alla dina tankar,
du berättar bara för dessa tankar
vad du vill att andra ska veta
men det finns alltid nytt och nytt i dina ord.
Var noga med att inte berätta för dina hemliga tankar,
dina tankar är dock du, bara du,
bara du vet alla dina tankar och
du vet vad du är, vad du tycker.

2021-01-20
Vad irriterar hos andra,
varför är du irriterad, 
du är missnöjd, 
du letade efter andras fel, 
du ser dina egna fel i andra, 
du speglar

2021-01-20
En vän lämnar inte, 
en vän förstår
vän lyssnar, 
vän kritiserar inte,
en vän älskar dig.

2021-01-20
Alla färger är underbara,
alla färger finns
Hudfärg än hudfärg,
färger naturliga är,
vi är födda i våra färger,
vi är systrar och bröder,
låt oss älska varandra.

2021-01-20
Kan du prata, 
äger du talets gåva,
är du modig, 
talar du fritt
kan du säga vad du vill
du gör ditt bästa,
respektera dig själv, 
lita på dig själv.

2021-01-20
Hur är du? Vackert starkt träd,
vackra tal, vackra gärningar?
Är det möjligt? 
det är möjligt att förändra sig själv
förändring och framsteg, 
älska alla.

2021-01-20
Samvetet vet att det onda har gjorts,
samvete kan skämmas
du känner dig skam inuti dig,
Vågar du skämmas offentligt?
Samvete knackar på, 
lär känna igen ditt samvets knack,
bättra dig, ,
låt inte egot börja rättfärdiga,
samvete är en bra "vän".