2020-12-26
Bry dig om det du tycker, 
det är huvudsaken, 
då mår du bra.

2020-12-26
I nuet tänker man inte det förflutna, 
i nuet lever man idag, just nu.

 

2020-12-28
Genom misslyckanden lär man, 
ta alltså lärdom av dina misslyckanden.

2020-12-28
Alla förstår inte var du säger, 
dom har en annan uppfattning.

2020-12-28
Planera inte för mycket, 
lev istället i nuet.

2020-12-28
Det är bra att ha kunskap, 
ännu bättre är det att visdom

2020-12-28
Upplyst har visdom, 
han kastar inte bort sin visdom, 
han håller sig till ljuset och 
aldrig mer sänker sig till mörkrets makt.

 

2020-12-29
Promlem kommer och går, 
när problem är över vet vi vad det var, 
vi kan inte undvika problem helt och hållet, 
problem är för att lösas och 
sedan leva vidare.

2020-12-29
Alla lever sina egna liv, 
ha förväntningar om ditt liv, 
men....
låt andra leva sina liv.

2020-12-29
Frågor är många, 
alla frågor har inga svar, 
därför vet vi inte allt.

2020-12-29
Musik kan vara som skogens prasslande, 
skogens viskande, 
vindens viskande i skogen.

2020-12-29
Vi lär oss av misstag, 
men...
vi kan även lära oss av framgång, 
om vi är tillräckligt visa.

2020-12-29
Man skall inte ge efter, 
gör det du skall göra, 
sträva framåt, 
sluta inte tro på din förmåga. 
​Tro på din förmåga att kunna.

2020-12-29
Du är vad du är, 
du ser dig med dina ögon, 
andra ser dig med sina ögon, 
det viktigaste är det 
hur du ser dig själv.

 

2021-01-06
Stackars vänner, 
ibland prövas dom hårt, 
vänskapen sätts på prov, 
i nöden lär man veta vilka som är ens vänner 
och vilka som är inte vänner.

2021-01-06
Även barn har öron, 
tänk på ditt språk, 

2021-01-06
Man lär av sina misstag, 
försöker undvika att göra samma misstag, 


 

2021-01-09
Människan har vitalitet,
människan är ihållande och kreativ,
ofta lyckas, ibland misslyckas,
misslyckande leder till en ny början,
människan är inte avskräckt,
börja om,
med andra ord: fortsätt igen.

2021-01-09
Girighet besegrar aldrig hela världen,
girig snubblar på sina egna fötter,
girig är aldrig nöjd.

2021-01-09
Vi är alla skapade av Skaparen,
du, jag, han, de, du, och så vidare,
vi är alla människor, skapade av vår Skapare,
vi är alla släktingar till varandra,
låt oss behandla varandra försiktigt.

2021-01-09
Dina tankar, bara dina,
du är dina tankar, det är du
tänkte + du, en och samma du.
När du öppnar munnen,
dina tankar kommer upp
du delar dina tankar med andra
naturligtvis inte alla dina tankar,
du berättar bara för dessa tankar
vad du vill att andra ska veta
men det finns alltid nytt och nytt i dina ord.
Var noga med att inte berätta för dina hemliga tankar,
dina tankar är dock du, bara du,
bara du vet alla dina tankar och
du vet vad du är, vad du tycker.


2021-01-09
Skog och himmel,
titta uppåt, se himmelen, 
titta uppåt och se molnen,
titta runt om dig i skogen, 
många olika slags träd, 
titta på marken, 
se all vegetation. 
Bli bekant med skogen, 
bli bekant med naturen


2021-01-14
Man ärver från mor och far, 
ärver egenskaper, genetiskt, 
föräldrarnas dåliga sidor kan man också ärva, 
men det finns folk som vill inte ta efter sina föräldrar, 
man vill t.ex inte bli en ond rasist; 
men tyvärr, många blir som föräldrarna 
både i gott och ont.
Barnet härman sina föräldrar.