Alla bestämmer själv hur man känner sig. Själklart försöker omgivningen påverka vårt sinne, vårt självförtroende. Men vi själva och ingen annan , beslutar hur vi reagerar. Ingen annan rår över våra känslor än vi själva. Vi människor har en benägenhet att skylla på andra, allt det negativa i vårt liv, fast det är vi själva som har bestämt att känna negativt, känna sig underlägsen…Vi själva regisserar vårt liv. Om vi vet det där och håller det i minnet, kan vi faktist börja regissera vårt liv lite mer positivt. Våra tankars kraft är enormt starkt.