När du gör dina livs uppgifter, 
du lever,
måste du leva med i tiden,
vara flexibel, tolerant, tillgiven,
lev och njut av livet
ler, var glad.

ba3.jpg?1612092088