TV kallas ju för dumburk ;) 
men tv är underhållande, 
människan behöver underhållning och visdom, 
balansera underhållning och böcker, 
det bra så blir.

jaga11.jpg?1604435614