Älä valehtele

Profeetta Muhammed (saw) sanoi:

Teidän täytyy puhua totta....
Pysykää poissa valheista....

Profeten Muhammad (saw)sade:
"Ni måste tala sanning, för sanning leder till dygd och dygd leder till Paradiset. En människa som alltid talar sanning och syftar till sanningen ses av Allah som sannfärdig. Håll er borta från lögner, för lögn leder till det onda och det onda leder till helveteselden, och en människa som ständigt ljuger och syftar till lögn ses av Allah som lögnare.
[Bukhari och Muslim]

--------------------------------------------------------------------


Kitman ja taqiyya

"Kitman ja taqiyya" ei ole varsinaista uskontoa Islam...ne on fiqh...se on tapa...lakiotteita ja ne ei ole Koraanissa eikä myöskään sunnassa...on vain aikoja sitten tulkittu että näin pitää olla...se on siis ihmiset tulkintaa...mutta se ei lue Koraanissa ja sunnassa varsinaisesti.

Uskonto Islam kieltää valehtelemisen.

"Kitman ja taqiyya

Kitmān: (döljande av "sekretess, hemlighållande") är i islamisk rättsvetenskap(fiqh) en del av Ḥiyal (vetenskapen om bedrägeri eller juridiska knep), och består av konsten att göra tvetydiga uttalanden, betala läpparnas bekännelse till auktoritet samtidigt förbehålla personlig opposition, i ett slags politisk kamouflage eller reservatio mentalis.
Taqiyya: Användningen av sådana metoder för att dölja sin religiösa tillhörighet när man anser sig står inför förföljelse eller förtryck kallas taqiyya.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kitman

-------------------------------------------------------------------------------


Islamismi, islamisti

Uskovainen
muslimi tyytyy uskontoonsa, eikä sekoita politiikkaa uskontoon, he kunnioitta kaikkia länsimaitten lakeja ja normeja etenkin jos kerran länsimaissa asuvat.

Islamisti
sen sijaan yrittää politiikan avulla saada yhteiskuntaa hyväksymään uskonnollisia teesejä maallisten lakien ja normien tilalle, ei ehkä kaikille ihmisille, mutta omalle ryhmälleen. Islamistit esim. länsimaissa unelmoi omista enklaaveista joissa heillä olisi sharialait joilla hallitsisivat enklaavinsa asukkaita.
Islamismissa siis ihminen tavoittelee valtaa ja mahtia yhteiskunnassa ja haluaa kaataa yhteiskunnan ja ottaa tilalle omat ajattelunsa haaveet muille ihmisille, haluaa siis valtaa tuomita muita.

Suomessa
Kristismi

esim. eräät politiikot on kristittyjä ja vastustavat homojen avioliittoa, heidän vastustus tulee Raamatusta, Kristnuskosta, he haluaa sovelluttaa uskontoaan politiikkaan.
Sitä voi kutsua nimeltä, kristismi.

-------------------------------------------------------------------


Missä valtiossa on täydellinen Islam ja täydellinen Kristinusko?

ei yhdessäkään muslimivaltiossa ole täydellistä Islamia.
Kuten ei ole yhdessäkään länsimaisessa valtiossa täydellistä Kristinuskoa.

Voi siis sanoa, että muslimivaltioissa ei toimita Koraanin säännön mukaisesti.

Mitä Koraani sanoo Kristityistä?

Ahl al-Kitab

Koraani mainitsee, ”Ahl al-Kitab” eller Bokens Folk, kirjan kansat, kristityt, juutalaiset.

[2:62] (Koraaniin) uskovat ja myÖskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia.

---------------------------------------------------------------------------------


Jihad merkitys lyhyesti

Islamissa ei ole mitään pyhää sotaa. Tiedän että sekä eräät muslimit ja länsimaiset käyttää sanoja, pyhä sota. Mutta Koraanissa ei mainita mitään pyhästä sodasta. Tärkein djihad kaikille uskovaisille muslimeille on iso jihad, sisäinen kamppailu itsensä kanssa, siis jihad omaa itseään vastaan, jotta pystyisi olemaan hyvä ihminen.
- Muslimi saa hyökätä toisten kimppuun vain silloin kun heidän itsensä päälle on hyökätty, toisin sanoen, puolustaa itseään. Aseellista djihadia saa siis käyttää ainostaan vain itsensä puolustamiseksi, tai esim. jos joku maa tai joku ryhmä hyökkää valtiosi kimpuun, mutta ensin on oppineen hehoitettava valtion johtajaa aseelliseen djihadiin, sen jälkeen on se valtion johtajan päätettävissä tulee djihad tai ei. Kaikki ominpäin sotimaan lähteneet, ei tee djihadia, eivät toimi uskonnon Islam mukaan
- Terroristit jotka tappaa viattomia miehiä, naisia ja lapsia ja uhkailevat heitä aseillaan, eivät ole Jumalan asialla. He on omalla asiallaan, huutavat Jumalaa ja Koraania tuuekseen pahoille teoilleen, voidakseen hämätä heikkoja ihmisiä, sekä muslimeja ja länsimaalaisia..
Jokaisella ihmisellä on myös Koraanin mukaan oikeus uskoa omalla tavallaan Ketään ei saa pakottaa kääntymään Islamiin Koraanin mukaan.

-------------------------------------------------------------------------------


Lapsen oikeudet lyhyesti

Ketään ei saa syrjiä.

Kaikissa päätöksissä tulee miettiä, mikä olisi lapsen etu.

Valtion pitää tukea huoltajia kasvatuksessa.

Oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.

Oikeus henkilöllisyyteen virallisessa rekisterissä.

Oikeus perheeseen ja säilyttää sukulaissuhteensa, jos on hyvä olla heidän kanssaan.

Oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia.

Oikeus omantunnon- ja ajatuksenvapauteen sekä uskonnonvapauteen ikätaso huomioon ottaen.

Oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan sekä yksityisyyteen.

Lapsella on oikeus saada tietoa ikätasolleen sopivalla tavalla.

Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon.

Oikeus koulutukseen ja laadukkaaseen opetukseen.

Oikeus oman kielen ja kulttuurin harjoittamiseen sekä oikeus liittyä yhdistyksiin.

Lasta tulee suojella päihteiltä, hyväksikäytöltä, lapsikaupalta sekä työltä, joka haitallista kehitykselle.

Oikeus väärinkäytösten jälkeiseen toipumisen edistämiseen.


https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/lasten-ja-nuorten-sivut/mita-lapsen-oikeudet-ovat-

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-julistus/

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/

https://www.pelastakaalapset.fi/lapsen-oikeudet/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lasten_oikeudet

--------------------------------------------------------------------------------


"Ääripäät korostuvat keskustelussa

Maahanmuuttajat vievät suomalaisten työt! He eivät ikinä sopeudu suomalaiseen yhteiskuntaan! Poliisi ja oikeuslaitos hyysäävät rikollisia maahanmuuttajia!

Tuttua huttua kansalaiskeskustelusta, ainakin jos piipahtaa tarkastelemassa nettikommentoijien kirjoituksia. Lukijan vastuulle jää arvioitavaksi, onko kyse aidosta huolesta, tahallisista lietsomisista tai edes oikean henkilön mielipiteestä.

Verkossa kun suurinta ääntä pitävät toisinaan ns. valeprofiilit. Pienen joukon huvina on luoda suuri määrä keksittyjä tilejä agitointitarkoituksiin.

Väite: ”Ulkomaalaiset vievät liiaksi työpaikkoja suomalaisilta” sopii erittäin tai melko hyvin vastaajien henkilökohtaisiin näkemyksiin vain 13 prosentilla. Erittäin tai melko huonosti se sopii omiin näkemyksiin 67 prosentille vastaajista. 20 prosenttia ei osannut valita.

Väite: ”Erilaisista etnisistä ryhmistä peräisin olevat eivät koskaan voi sopeutua oloihimme” sopii erittäin tai melko hyvin 31 prosentin ja erittäin tai melko huonosti 51 prosentin näkemyksiin.

Yleisesti ottaen suomalaisten selvä enemmistö pitää ulkomaalaisia kunnollisina ja sympaattisina ihmisinä. Enemmistö vastaajista kokee kuitenkin myös, että osa heistä ei kunnioita riittävästi maamme tapoja ja rikollisuus ja levottomuudet lisääntyvät maahanmuuton seurauksena."


https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/aaripaat-korostuvat-keskustelussa-tallaisia-suomalaisten-asenteet-oikeasti-ovat/

https://www.eva.fi/blog/2019/10/14/suomalaiset-arvostavat-eussa-eniten-liikkumisen-vapautta-euron-ja-lansiyhteison-tuomaa-vakautta-ja-sisamarkkinoiden-tuomaa-vaurautta/

---------------------------------------------------------------------------------


Syrjivä keskustelu maahanmuutosta

"Sosiaalinen media on avannut ihmisille uusia tiedonlähteitä ja keskustelumahdollisuuksia, mutta samalla se on avannut laajalevikkisen kanavan, jonka kautta voi levittää tehokkaasti uskomuksia tiedon sijaan ja lietsoa vihaa.
Kielentutkijoina haluamme kuitenkin tuoda esiin oman havaintomme – ja huolemme – syrjivän puheen lisääntyvästä käytöstä muun muassa avoimilla keskustelupalstoilla. Oman tutkimuksemme aineisto on kerätty Suomi24-alustan maahanmuuttovastaisesta keskustelusta."

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006344381.html

----------------------------------------------------------------------------------

 

Mona Walter uskoo salafismin olevan kaikkien muslimien paha uskonto

Mona Walter sanoi, että hän ei koskaan Somaliassa asuessaan lukenut Koraania eikä mitään muutakaan uskonnollista, sanoi myös, että heidän elä siellä Somaliassa oli kaikin puolin islamilaista.
Joten Mona eli siellä solamalian kulttuurista elämää, eikä mitään islamilaista.
Ruotsiin tullessaan Mona kiinnostuoi Koraanista ja Islamista.
Ja sen jälkeen Mona sanoi köääntyneensä Kristinuskoon.
Mona luki myös muuta kuin Koraania. Koraaniosta hän kiinnostui kun kuunteli ja luki salafi-jihadistsien ja islamofobisten puheita ja kirjoituksia.
Mona alkoi kuvitella, että salafien sanoma on Islamia kaikille muslimeille ja Mona suuttui.
Mona teki saman virheen kuin länsimaiset islamofobiset, ja kuvittelöi salafismia ja terrorismia Islamiksi :(
-- Salafismi on perusta terrorismille tavallaan, Salafismi on pienen pieni haara Islamista jota kannattaa pieni joukko maailmassa.
-- Mona on islamofobinen sen takia kun ei osaa Islamia, hän kuvittelee salafismia Isöamiksi, kaikkien muslimien Islamiksi.
-- Miksi eräät salafistiset imaamit puhuu niin kuin puhuvat?
Heillä on aivan samanlaiset mielipiteet monissa asioissa kuin terroristeilla, siksi puheet on julmia ja vääriä käsityksiä Islamista.
Heikot ja tietoa vailla olevat sortuvat helposti Monan ja noitten imaamien ansaan.
-- Vahva ja tietävä tietää.
Heikko uskoo fanaattisia.

------------------------------------------------------------------------------------